. 2015; 29(1): 14-26 | DOI: 10.5222/JTAPS.2015.014  

The expected problems in very low birth weight prematures and outcomes

Ayşenur Cerrah Celayir
Zeynep Kamil Maternity And Children's Training And Research Hospital, Department Of The Pediatric Surgery, İstanbul

The birth rate of very low birth rate premature babies is increasing with the common application of assisted reproductive technologies in perinatology. The survival rate of very low birth weight infants has increased due to the scientific and technologic developments in neonatology. But these babies are subject to many problems related with both the prematurity and longer stay in neonatal intensive care units.
The aim of this study is to evaluate and to discuss the subjectively higher mortality and morbidity risks expected in these verly low birth weight premature infants who are treated and followed-up in neonatal intensive care units.

Keywords: Prematurity, low birth weight infant, neonatal intensive care unit


Çok düşük doğum ağırlıklı prematüreleri bekleyen problemler ve sonuçları

Ayşenur Cerrah Celayir
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Perinatolojideki yardımcı üreme teknolojisi uygulamalarının yaygınlaşması ile prematüre ve çok düşük doğum ağırlıklı bebek doğum oranları giderek artmaktadır. Neonatoloji alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde sağkalım oranları artmaktadır. Ancak bu bebekleri, gerek prematürelikten kaynaklanan, gerekse yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde uzun süren yatışlarından kaynaklanan pek çok problem beklemektedir.
Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bakım ve tedavileri gerçekleştirilen çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde beklenen problemlerin, göreceli olarak yüksek mortalite ve morbidite risklerinin ortaya konulması ve tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Prematürelik, çok düşük doğum ağırlıklı bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesi.


Ayşenur Cerrah Celayir. The expected problems in very low birth weight prematures and outcomes. . 2015; 29(1): 14-26

Corresponding Author: Ayşenur Cerrah Celayir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (11 accesses)
 (3435 downloaded)