. 2015; 29(1): 35-39 | DOI: 10.5222/JTAPS.2015.035  

The efficiency of physical examination and radiography findings for diagnosis of foreign body aspiration in children

Halil İbrahim Tanrıverdi, Ufuk Şenel
Gaziosmanpasa University, School Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: Foreign body aspiration is an important childhood emergency. We aimed to present the patients who underwent bronchoscopic physical examination for suspected foreign body aspiration at our clinic. The efficiency of physical examination and radiography findings on diagnosis was evaluated.
METHODS: Hospital records of the patients, who underwent bronchoscopy for suspected foreign body aspiration in 2013 and 2014 at our clinic, were investigated retrospectively.
RESULTS: Bronchoscopy was performed to 36 patients for suspicion of foreign body aspiration. The average age of the patients was 4.1 (1-11) years and the female/male ratio was 9/27. Foreign body was determined at 27 (75%) patients and wasn’t determined at 9 (25%) patients. Foreign body was determined at 25 (86.2%) of 29 patients who had aspiration story; was determined at 15 (78.9%) of 19 patients who had significant physical examination findings. Foreign body was also determined at 11 (73.3%) of 15 patients who had significant radiography findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Physical examination and radiography findings doesn’t contribute to diagnosis of foreign body aspiration just like our patiens. Bronchoscopy must be done to all patients who are referred for suspicion of foreign body aspirations regardless of physical examination and radiography findings.

Keywords: Foreign body, aspiration, physical examination, radiography, child


Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarında, fizik muayene ve radyografi bulgularının tanıdaki etkinlikleri

Halil İbrahim Tanrıverdi, Ufuk Şenel
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat

GİRİŞ ve AMAÇ: Yabancı cisim aspirasyonları, çocukluk döneminin önemli acillerinden birisidir. Kliniğimizde yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle bronkoskopi yapılan olgular sunulmuş, fizik muayene ve radyografi bulgularının tanıdaki etkinlikleri değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2013 ve 2014 yıllarında yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle bronkoskopi yapılan olguların kayıtları geriye dönük incelendi.
BULGULAR: Toplam 36 olguya yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle bronkoskopi yapıldı. Olguların yaş ortalaması 4,1 (1-11) yıl, kız/erkek oranı ise 9/27 idi. Toplam 27 (%75) olguda yabancı cisim saptanırken, 9 (%25) olguda yabancı cisim saptanmadı. Yabancı cisim aspirasyonu öyküsü olan 29 olgunun 25 (%86,2)’ inde; anlamlı fizik muayene bulgusu olan 19 olgunun 15 (%78,9)’ inde; anlamlı radyografi bulgusu olan 15 olgunun ise 11 (%73,3)’ inde yabancı cisim saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle başvuran olgularda, bizim olgularımızda olduğu gibi genellikle fizik muayene ve radyografi bulguları tanıda yardımcı olmamaktadır. Bu nedenle yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle başvuran her olguya fizik muayene ve radyografi bulguları ne olursa olsun bronkoskopi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, aspirasyon, fizik muayene, radyografi, çocuk


Halil İbrahim Tanrıverdi, Ufuk Şenel. The efficiency of physical examination and radiography findings for diagnosis of foreign body aspiration in children. . 2015; 29(1): 35-39

Corresponding Author: Halil İbrahim Tanrıverdi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (17 accesses)
 (1298 downloaded)