. 2015; 29(1): 40-43 | DOI: 10.5222/JTAPS.2015.040  

Reconstruction of an omphalocele defect in an infant with combined polypropylene and oxidized regenerated cellulose mesh and rotation flaps

Billur Sezgin1, Serhan Tuncer2, Onur Özen3, Serhat Şibar2
1Koç University School Of Medicine, Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Istanbul
2Gazi University School Of Medicine, Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Ankara
3Gazi University School Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Ankara

Treatment alternatives in pediatric patients with omphalocele are largely based on the extent of the defect, gestational age and accompanying disorders. Primary closure can be the treatment of choice for small defects yet it is not preferred in larger defects as this procedure may result in an uncontrollable increase in intra-abdominal pressure. A case of omphalocele that was previously operated for intra-abdominal reduction by the pediatric surgery department was consulted to the plastic surgery department with an anterior abdominal defect. Reconstruction with combined polypropylene and oxidized regenerated cellulose mesh in combination with double-opposing rotational flaps is presented.

Keywords: anterior abdominal wall defects, combined polypropylene and oxidized regenerated cellulose mesh, omphalocele, rotation flaps


Yenidoğanda omfalosel defektinin kombine polipropilen ve okside rejenere selüloz içerikli yama ve rotasyon flepleriyle onarımı

Billur Sezgin1, Serhan Tuncer2, Onur Özen3, Serhat Şibar2
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Omfalosel olgularında tedavi seçenekleri defektin çapına, gestasyonel yaşa ve eşlik eden anomalilere bağlı olarak değişmektedir. Küçük defektlerde primer kapama söz konusu olabilirken orta ve geniş çaplı defektlerde karın içi basıncının kontrol edilememesi nedeniyle primer kapamadan uzaklaşılmaktadır. Omfalosel nedeniyle pediatrik cerrahi bölümünde opere olan ve intraabdominal redüksiyonu takiben karın ön duvarında doku defekti ile başvuran bir olgunun kombine polipropilen ve okside rejenere selüloz içerikli yama ve karşılıklı rotasyon flepleri ile onarımı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: karın ön duvarı defektleri, kombine polipropilen ve okside rejerenere selüloz içerikli yama, omfalosel, rotasyon flepleri


Billur Sezgin, Serhan Tuncer, Onur Özen, Serhat Şibar. Reconstruction of an omphalocele defect in an infant with combined polypropylene and oxidized regenerated cellulose mesh and rotation flaps. . 2015; 29(1): 40-43

Corresponding Author: Billur Sezgin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (44 accesses)
 (1639 downloaded)