. 2013; 27(1): 8-32 | DOI: 10.5222/JTAPS.2013.008  

Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı

Abdurrahman Önen
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Tanısal yöntemlerdeki gelişmeler, beslenme alışkanlıkları ve daha sedanter yaşam nedeniyle, son yıllarda üriner sistem taş hastalığında dramatik bir artış olmuştur. Taş oluşumunu arttıran ve azaltan faktörlerdeki dengenin bozulması idrar kristallerinin bir araya gelerek çökmesine yol açar ve taş oluşur.
Üriner taşlı çocuklarda kliniği etkileyen en önemli faktörler, hastanın yaşı, taşın büyüklüğü ve lokalizasyonu, idrar stazı ve idrar yolu infeksiyonudur. Erişkinlerdeki üriner taşların klasik semptom ve bulguları çocuklarda genellikle belirgin değildir. Semptomların çoğu taşa bağlı tıkanıklık gelişince meydana gelir. Tedavide temel amaç, minimal invaziv yaklaşımla maksimal taşsızlık sağlamak olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: çocuk, üriner taşlar, tanı, tedavi, minimal invazif yaklaşım


Urinary system stone disease in children

Abdurrahman Önen
Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Pediatric Urology Department

In recent years there is a dramatic increase in the pediatric urinary system stone disease due to the development in diagnostic methods, dietary habits and more sedentary lives. The urinary crystals come together and form a stone when the balance between stone-forming and stone-preventing factors is disrupted.
The age of the patient, size and localisation of the stone, urinary stasis and urinary tract infection are the most important factors affecting the clinical status of the child with urinary tract stone. Generally the classic symptoms and signs of adult patients are not observed in children. Many symptoms are detected when an obstruction due to the stone develops. The main aim of treatment is to sustain maximum stone-free period with minimally invasive approaches.

Keywords: children, urinary stone, diagnosis, treatment, minimally invasive approach


Abdurrahman Önen. Urinary system stone disease in children. . 2013; 27(1): 8-32

Sorumlu Yazar: Abdurrahman Önen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (2066 kere indirildi)