. 2013; 27(1): 33-36 | DOI: 10.5222/JTAPS.2013.033  

Probleme dayalı öğretim ilk üç yıl öğrencilerinin klinik senaryolarının yazımında çocuk cerrahisinin rolü

Burak Tander, Unal Bicakci, Mithat Gunaydin, Riza Rizalar, Ender Ariturk, Ferit Bernay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi A.d., Samsun Turkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nın, fakültemizde lisans eğitim sistemi olan probleme dayalı öğretim (PDÖ) uygulamalarında, eğitimine katkılarının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin ne düzeyde katkılarının bulunduğunun değerlendirilmesi amacıyla, senaryolar ile bloklarda ve kurullarda görevli öğretim üyelerinin katkıları gözden geçirildi. Klinik senaryoların içinde Çocuk Cerrahisinin yer aldığı senaryoların yıllara ve dönemlere göre dağılımı değerlendirildi.
BULGULAR: Son 6 yıllık dönemde Dönem I ve Dönem III’te ikişer blokta çocuk cerrahisi ile ilgili senaryoların işlendiği belirlendi. Üç dönemdeki toplam 21 blok’un 8’inde (%38) çocuk cerrahisi anabilim dalı katkı yapabilmektedir. Senaryo düzeyinde katkı yaptığı bloklardaki toplam 68 senaryonun 25’inde (%36.8) çocuk cerrahisi senaryo yazımına doğrudan katkıda bulunmuştur. Fakültemizde 40 anabilim dalı vardır ve anabilim dalımız PD֒de en fazla katkı yapan bölümlerden biri olmuştur. Yine aynı zaman döneminde 3 blokta “program kurulu” ve “ölçme değerlendirme kurulu” anabilim dalımız öğretim üyeleri görev almıştır.
SONUÇ: Çocuk Cerrahisi, kapsadığı alanların verdiği avantajla, tıp eğitiminin yalnızca klinik bölümü olan ikinci yarısında değil; temel tıp eğitiminde de önemli eğitici rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Probleme dayalı öğretim, Çocuk Cerrahisi, Temel Tıp Bilimleri


The role of pediatric surgery in writing clinical scenarios for the undergraduate first three year-students in problem-based learning

Burak Tander, Unal Bicakci, Mithat Gunaydin, Riza Rizalar, Ender Ariturk, Ferit Bernay
Ondokuz Mayıs University Department Of Pediatric Surgery, Samsun Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to evaluate the role of pediatric surgery in problem based learning (PBL) system, which is the method of curriculum in our medical faculty.
METHODS: We reviewed the place of “Department of Pediatric Surgery” (DPS) in the blocks and clinical scenarios of PBL and pediatric surgery lecturers participating the curriculum commitees. The distribution of clinical scenarios according to date and education levels were reviewed.
RESULTS: Within the last 6 years, DPS engrossed clinical scenarios in each two block in Year I and Year III of medical faculty. DPS contributed four and potentially contributed another 4 blocks of 21 blocks of the first three years (38%). From the 68 clinical scenarios of the above mentioned blocks, DPS engrossed 25 (%36.8). Among 40 departments of the medical faculty, DPS had one of the major roles of PBL system. Pediatric Surgery’s contribution to the PBL was one of the greatest ones as well. Lecturers of DPS had responsibilities in three blocks and curriculum commitee and student assessment commitee.
CONCLUSION: Pediatric Surgery has a very large area of interest, which opens opportunities to contribute to the medical education both in the learning of clinical sciences and basic medical sciences.

Keywords: Problem-based learning, pediatric surgery, preclinic medical education


Burak Tander, Unal Bicakci, Mithat Gunaydin, Riza Rizalar, Ender Ariturk, Ferit Bernay. The role of pediatric surgery in writing clinical scenarios for the undergraduate first three year-students in problem-based learning. . 2013; 27(1): 33-36

Sorumlu Yazar: Burak Tander, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (1063 kere indirildi)