. 2013; 27(1): 45-48 | DOI: 10.5222/JTAPS.2013.045  

Dokuz yaşında çocukta sol atriyal miksoma: Olgu sunumu

Ayhan Uysal1, Oktay Burma1, İbrahim Murat Özgüler1, Mehmet Mustafa Akın2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı Elazığ, Türkiye

Primer kardiyak tümörlerin insidansı % 0.05 olup bunların % 50’den fazlasını atriyal mixomalar oluşturmaktadır. Buna rağmen infant ve çocukların primer kardiyak tümörleri nadir olarak gözlemlenmektedir. 9 yaşında bir çocukta gelişme geriliği, eforla gelen nefes darlığı ve takipne nedeniyle pediyatri kliniğinde takip edilirken yapılmış olan ekokardiyografi’de tespit edilen sol atriyal kitle cerrahi olarak çıkarıldı. Kitlenin patoloji sonucu miksoma olarak belirlendi. Bu benign kardiyak kitlelerin özellikle pediyatrik yaş grubunda ciddi semptomlarla karşımıza çıkabileceği ve ekokardiyografi kontrolü ile hızlı ve güvenli bir şekilde tanı koyularak cerrahisinin yapılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Miksoma, Atriyal, Çocuk, Cerrahi


Left atrial myxoma at 9 year-old child: Case report

Ayhan Uysal1, Oktay Burma1, İbrahim Murat Özgüler1, Mehmet Mustafa Akın2
1Firat University, Department Of Cardiovascular Surgery Elazig, Turkey
2Firat University, Department Of Pathology Elazig, Turkey

The incidence of primary cardiac tumors is 0.05%, atrial myxomas constitute more than 50% of them. However, primary cardiac tumors of infants and children are seen rarely. The left atrial mass, detected in echocardiography performed in the follow-up of 9-year-old children in pediatric clinic due to growth retardation, shortness of breath on exertion and tachypnea,was removed surgically. The pathological examination of the mass was identified as a myxoma. We conclude that, these benign cardiac masses can come across with severe symptoms particularly in the pediatric age group and the surgery can be done by diagnosing quickly and safely with the control of echocardiography.

Keywords: Myxoma, Atrial, Child, Surgery


Ayhan Uysal, Oktay Burma, İbrahim Murat Özgüler, Mehmet Mustafa Akın. Left atrial myxoma at 9 year-old child: Case report. . 2013; 27(1): 45-48

Sorumlu Yazar: İbrahim Murat Özgüler, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 (56 kere görüntülendi)
 (1027 kere indirildi)