Cilt: 2  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Sham kupa terapisi cihazı hakkında bir eleştiri
A critique about sham cupping therapy device
Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Nezir Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Batu Bayar
Sayfalar 1 - 5
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Yaygın olarak kullanılan fitoterapötiklerin kontrendikasyonları ve yan etkileri: derleme
Contraindications and side effects of most widely used phytotherapeutics: Review.
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş
Sayfalar 6 - 18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Ozon terapi: Genel bilgiler
Ozone therapy: Overview
Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Bilgehan Biçer, Nezir Çelik, Turgut Çatal
Sayfalar 19 - 26
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Obezite ve hipnoz
Obesity and hypnosis
Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Zarife Koç, Gülsemin Ertürk Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar
Sayfalar 27 - 31
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Travma ve plastik cerrahi operasyonları sonrası sülük uygulamaları
Hirudotherapy following trauma and plastic surgery procedures
Serhat Duruhan, Bilgehan Biçer, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Selçuk Güzel
Sayfalar 32 - 37
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Lomber disk hernisi tedavisinde ozon terapi uygulamaları
Ozone therapy for treatment of lumbar disc herniation
Turgay Altınbilek, Elif Kaya, Mehmet Uyar, Mehmet Sıddık Tuncay, Önder Taylan Çifçi, Gamze Yılmaz, Sedat Yıldız
Sayfalar 38 - 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Yaralanmalarda ozon terapi uygulamaları
Ozone therapy for treatment of wounds
Turgay Altınbilek, Elif Kaya, Mehmet Uyar, Mehmet Sıddık Tuncay, Önder Taylan Çifçi, Gamze Yılmaz
Sayfalar 44 - 48
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
8.
Kinesyo bantlama, lokal steroid enjeksiyonu ve düşük doz lazer tedavisinin lateral epikondilitli hastalarda etkinliğinin karşılaştırılması
Kinesiology taping, local steroids and low dose laser in patients with lateral epicondylitis
Ayhan Esmer, Pınar Borman, Barış Nacır, Mehmet Akif Güler, Aynur Karagöz
Sayfalar 49 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
9.
Çocukluk çağı epilepsisi ve tamamlayıcı alternatif yaklaşımlar
Complementary and alternative approach for childhood epilepsy
Fatma Dilek Turan, Ayşegül İşler
Sayfalar 51 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
10.
Pediatrik onkoloji hastalarında kullanılan tamamlayıcı sağlık yaklaşımları: sistematik derleme
Complementary health approaches used in pediatric oncology patients: a systematic review
Duygu Yıldız Kemer, Ayşegül İşler
Sayfalar 54 - 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
11.
Omuz ağrılı bir olguda nöralterapi yaklaşımı
Neural therapy approach in a patient with shoulder pain
İsmail Dede
Sayfalar 56 - 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
12.
Hamam otu kullanan ergenlerde genital hijyen durumu
Hygienic status of adolescents using
Selma Kahraman, Yasemin Ekinci, Esra Karacaçiftçi
Sayfalar 58 - 59
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
13.
Uzun süreli çömelmeye bağlı iki taraflı peroneal sinir hasarı
Bilateral peroneal nerve injury due to prolonged squatting
Muammer Müslim Köse, Sena Tolu, Mustafa Yemliha Ayhan
Sayfalar 60 - 63
Makale Özeti | Tam Metin PDF