. 2016; 13(1): 59-66 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.291  

Trombotik Trombositopenik Purpura Ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Canan Yüksel Acar1, Hayat Yalın2
1Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Trombotik trombositopenik purpura (TTP), mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombositopeni ile seyreden, birden çok organ sistemini etkileyen, kısmen birbirine benzeyen, çabuk müdahale edilmezse malignite ile sonuçlanabilen ve nadir karşılaşılan akut bir sendromdur. Çalışmada, bakım gereksinimleri Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli doğrultusunda gerçekleştirilen TTP tanısı alan bir olguya ait veriler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trombotik trombositopenik purpura, hemolitik anemi, trombositopeni, hemşirelik bakımı


Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Nursing Care: A Case Study

Canan Yüksel Acar1, Hayat Yalın2
1Acıbadem University, Vocational School of Health Services, İstanbul, Turkey
2Bahçeşehir University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, İstanbul, Turkey

Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP), is a rarely seen acute syndrome that is accompanied by the microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia. It affects multiple organ systems, partly alike, and if it is not treated quickly it can cause malignancy. This study includes the data about a patient who was diagnosed with TTP and whose care needs were met in accord with The Roper-LoganTierney Model of Nursing Based on Activities of Living

Keywords: Thrombotic thrombocytopenic purpura, hemolytic anemia, thrombocytopenia, nursing care


Canan Yüksel Acar, Hayat Yalın. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Nursing Care: A Case Study. . 2016; 13(1): 59-66

Sorumlu Yazar: Canan Yüksel Acar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar