. 2016; 13(1): 44-49 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.276  

Romatoid Artritte Ağrı ve Yorgunluğun Yönetiminde Aromaterapi ve Refleksolojinin Kullanımı

Zehra Gök Metin, Leyla Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

Romatoid artrit, inflamasyonla seyreden, multisistemik, kronik ve otoimmün bir hastalıktır. Romatoid artrit ağrı, yorgunluk, sabah tutukluğu, hareket kısıtlılığı, günlük hayatta zorlanma, sosyal ilişkilerde bozulma ve depresyon gibi durumlara neden olarak yaşam kalitesini azaltmaktadır. Hastalığın semptom yönetiminde farmakalojik yöntemler kullanılmasına rağmen, romatoid artritin günümüzde tam tedavisi bulunmamaktadır. Kullanılan farmakolojik tedavilere bağlı hastalarda sıklıkla toksisite, bulantı, kusma, iştahsızlık, anemi veya sistemik enfeksiyonlar gibi yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Romatoid artrit hastaları; tedavinin yan etkileri, tam tedavi olamama ve kronik ağrı-yorgunluk gibi nedenlerden dolayı tamamlayıcı alternatif tedavilere yönelmektedir. Romatoid artritli hastalar ve sağlık profesyonelleri arasında sıklıkla tercih edilen ve yaygın kullanım alanı bulan aromaterapi ve refleksoloji, hastaların ağrı ve yorgunluklarının yönetiminde ve yaşam kalitesinin artmasında olumlu etkiler sağlamaktadır. Bu derleme makale, romatoid artritte aromaterapi ve refleksolojinin kullanımı hakkında hemşirelerin bilgilendirilmesi amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, ağrı, yorgunluk, aromaterapi, refleksoloji, hemşire


Using Aromatherapy and Reflexology for Pain and Fatigue Management in Rheumatoid Arthritis

Zehra Gök Metin, Leyla Özdemir
Hacettepe University Faculty of Nursing Internal Medicine Nursing Department, Ankara, Turkey

Rheumatoid arthritis is a multi-systemic, autoimmune and chronic disease, characterized by inflammation. Rheumatoid arthritis reduces the quality of life by causing pain, fatigue, morning stiffness, limitation of movement, difficulties in daily life, deterioration in social relations, and depression. Despite using pharmacological methods for management the symptoms of rheumatoid arthritis, there is no complete cure of the disease today. Patients frequently experience side effects such as toxicity, nausea, vomiting, loss of appetite, anemia or systemic infection due to used pharmacological treatment. Patients with rheumatoid arthritis are applying to complementary and alternative medicine because of side effects of the treatment, incomplete treatment, and chronic pain and fatigue. Aromatherapy and reflexology that often preferred and commonly used among patients with rheumatoid arthritis and health care professionals cause positive effect on the management of patients’ pain and fatigue, and on increasing the quality of life. This review article was written to inform nurses about the use of aromatherapy and reflexology in rheumatoid arthritis.

Keywords: Rheumatoid arthritis, pain, fatigue, aromatherapy, reflexology, nurse


Zehra Gök Metin, Leyla Özdemir. Using Aromatherapy and Reflexology for Pain and Fatigue Management in Rheumatoid Arthritis. . 2016; 13(1): 44-49

Sorumlu Yazar: Zehra Gök Metin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar