. 2016; 13(1): 11-15 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.243  

Sağlık Çalışanlarının Eğitiminde Sanal Gerçekliğin Kullanımı

Gamze Sarıkoç
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji A.D., Ankara

Çağın bilgi artışı, bireyin ilgi alanlarında ilerleme isteği ve yeteneklerini geliştirme çabaları, eğitim kurumlarını geleneksel eğitim yöntemlerinin yanı sıra interaktif eğitim yöntemlerinin kullanılması arayışına yöneltmiştir. Günümüz öğrencileri 1980’lerden sonra gelişen dijital medya ile yetişen kuşak olduğu; bu jenerasyonun çok çabuk sıkılan, sabırsız, sıklıkla geribildirim ve ödül bekleyen bir kuşak olduğu dikkate alındığında simülasyon uygulamalarından biri olan sanal gerçeklik uygulamalarının müfredata dahil edilmesi neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Bu derlemede sağlık çalışanlarının eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanımı hakkında okuyucuların bilgi düzeylerinin arttırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, sağlık çalışanları, sanal gerçeklik


Use of Virtual Reality in the Education of Health Workers

Gamze Sarıkoç
Gülhane Military Medical Academy, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey

The increased amount of information and the individuals’desire to advance and develop their skills have forced educational institutions to investigate interactive education techniques in addition to traditional ones. The current students are grown up after the1980s and raised with digital media, and this generation is known to be bored easily and impatient. They have expectations of feedback and awards which also makes the use of virtual reality, as one of the simulation technics in the curriculum almost mandatory. The aim of this review is to increase to level of information on the use of virtual reality in education of health care workers.

Keywords: Education, health care workers, virtual reality


Gamze Sarıkoç. Use of Virtual Reality in the Education of Health Workers. . 2016; 13(1): 11-15

Sorumlu Yazar: Gamze Sarıkoç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar