Cilt: 13  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editör'ün kaleminden
Editorial

Sayfa I
DOWNLOAD

2.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV
DOWNLOAD

SERBEST KÖŞE
3.
Huzurevinde Yaşayan Yaşlılar İçin Bir Hemşirelik Girişimi: Anımsama Terapisi
A Nursing Intervention for Nursing Home Residents: Reminiscence Therapy
Nilay Ercan Şahin
doi: 10.5222/HEAD.2016.233  Sayfalar 1 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Buz Dağının Görünmeyen Yönü; Ventrogluteal Bölge Ne Kadar Kullanılıyor?
The Invisible Tip of the Iceberg; How Often is the Ventrogluteal Area Used?
Özlem Doğu
doi: 10.5222/HEAD.2016.239  Sayfalar 7 - 10
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Sağlık Çalışanlarının Eğitiminde Sanal Gerçekliğin Kullanımı
Use of Virtual Reality in the Education of Health Workers
Gamze Sarıkoç
doi: 10.5222/HEAD.2016.243  Sayfalar 11 - 15
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
6.
Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Gözüyle Onkoloji Hemşiresi Olmak
Being an Oncology Nurse From the Perspective of Second Year Nursing Students
Elif Sözeri, Neşe Uysal, Sevinç Kutlutürkan
doi: 10.5222/HEAD.2016.248  Sayfalar 16 - 20
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
İntravenöz İnfüzyon Tedavisine Bağlı Flebit ve Trombofl ebit Gelişimini Önleme ve Tanılamada Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining of the Knowledge Levels of Healthcare Staff in the Diagnosis and Prevention of Development of Phlebitis and Thrombophlebitis Associated with Intravenous Infusion Therapy
Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz
doi: 10.5222/HEAD.2016.253  Sayfalar 21 - 26
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Masa Başı Çalışanlarda Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri ve Davranış Durumları
Determining the Levels of Knowledge About Cardiovascular Risk Factors and Behaviours of Desk-Based Staff
Medine Yılmaz, Münevver Boylu
doi: 10.5222/HEAD.2016.259  Sayfalar 27 - 34
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddette Mesleki Role İlişkin Tutumları, Benlik Saygıları ve Etkileyen Faktörler
The Attitudes of Nursing Students Towards Violence Against Women and Occupational Role in Violence, Self-Esteem and Affecting Factors
Selma Sabancıoğulları, Feride Taşkın Yılmaz, Esra Ar, Gülbahar Çakmaktepe
doi: 10.5222/HEAD.2016.267  Sayfalar 35 - 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
10.
Romatoid Artritte Ağrı ve Yorgunluğun Yönetiminde Aromaterapi ve Refleksolojinin Kullanımı
Using Aromatherapy and Reflexology for Pain and Fatigue Management in Rheumatoid Arthritis
Zehra Gök Metin, Leyla Özdemir
doi: 10.5222/HEAD.2016.276  Sayfalar 44 - 49
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
11.
Hemşirelik Öğrencilerinin Sanat Özelliklerine Göre İletişim Becerileri ve Sosyal Zekâ Düzeyleri
Communication Skills and Social Intelligence Level of Nursing Students According to Art Characteristics
Nurten Kaya, Nuray Turan, Hatche Alieva Kamberova, Yeşim Cenal, Azize Kahraman, Müge Evren
doi: 10.5222/HEAD.2016.282  Sayfalar 50 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
12.
Trombotik Trombositopenik Purpura Ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Nursing Care: A Case Study
Canan Yüksel Acar, Hayat Yalın
doi: 10.5222/HEAD.2016.291  Sayfalar 59 - 66
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ETKINLIK / DUYURU
13.
Etkinlikler
Events

Sayfa 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Kütüphane
Library

Sayfa 68
Makale Özeti | Tam Metin PDF