. 2004; 14(2): 125-128 | DOI: 10.5222/terh.2004.70025  

Deri Bulguları ile Seyreden Bir Viseral Layşmanyaz Olgusu

Nuır Canpolat1, Nmay Aktay Ayaz1, Gönül Aydoğan1, Aysel Kıyak1, Pınar Turhan1
SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Büyük Çocuk Kliniği, istanbul

Viserol layşmanyaz ateş, hepatosplenomegali, kilo kaybı, ponsitapeni ve hipergammaglobulinemi ile karakterize bir hücre içi protozoon enfeksiyonudur. Tüm dünyada yaygın olarak görülen viserol layşmanyaz, coğrafi bölgelere göre epidemiyolojik farklılıklar gösterir. Dokuz yaşındaki kız hasta, kliniğimize halsizlik, yorgunluk, solukluk ve vücudunda döküntüler çıkması nedeni ile başvurdu. Fizik ve laboratuvar incelemelerinde splenomegali ve pansitopeni saptandı. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde leishmania amastigotları görüldü. Leishmania IFAT IgG ve formal jel pozitif bulundu. Kemik iliği kültüründe Leishmania üredi. Klinik ve laboratuvar bulgular ile viserol layşmanyaz tanısı alan hastaya Lipozomal Amfoterisin B tedavisi başlandı. Viseral Layşmanyaz için olağan olmayan deri lezyonlarını tanımlamak amacı ile iki kez cilt biyopsisi, doppler ultrasonografi ve yumuşak doku manyetik rezonans incelemeler yapıldı, ancak spesifik bir tanı elde edilemedi. Amfoterisin B tedavisinden 3 ay sonra deri lezyonlarında spantan gerileme başladı. Bir yıl sonunda lezyonlar tamamen kayboldu ve 2 yıllık izlem sonunda nüks görülmedi. Akdeniz tipi viseral layşmanyazda çok ender görülen bu deri lezyonları, olgumuzda viserol layşmanyazın bir bulgusu olarak kabul edildi.

Anahtar Kelimeler: Visemi layşmanyaz (kala-azar), deri lezyonları


A Case Report of Visceral Leishmaniasis Associated with Skin Lesions

Nuır Canpolat1, Nmay Aktay Ayaz1, Gönül Aydoğan1, Aysel Kıyak1, Pınar Turhan1
SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Büyük Çocuk Kliniği, istanbul

Viscemi leishmaniasis is a protozoal infection characterised by fever, hepatosplenomegaly, pancytopenia, hypergammaglobulinemia and weight lass. It shows epidemiological differences according to geographical regions. A nine year old girl has attended to our out-patient cllnic with the complaints of fatique, tiredness and skin rashes. There were pancytopenia and splenomegaly on her physical and labaratory examinations. Leishmania amastigots were detected on her bone marrow biopsy material. Alsa, Leishmania IgG and formal gel test were found to be positive. Leishmania is grown on the bone marrow culture. With the light of thesel indings, she was diagnosed as visceral leishmaniasis and tiposomal Amphotericin B treatment was started. Due to the fact that skin lesions are not common in viscemi leishmaniasis; two skin biopsies, doppler ultrsonography and soft tissue magnetic resonance imaging examinations were performed to define them. But we could not be able to make any specilic diagnosis. The rashes began to resolve spontaneously 3 months after the induction of Amphotericin - B therapy. The skin lesions were completely improved one year and there was no recurrence two years after therapy. So, we concluded that the skin lesions were due to visceral leishmaniasis because of apparent improvements on the biopsy findings and magnetic resonance examination.

Keywords: Visceral leishmaniasis (kala-azar), skin lesions


Nuır Canpolat, Nmay Aktay Ayaz, Gönül Aydoğan, Aysel Kıyak, Pınar Turhan. A Case Report of Visceral Leishmaniasis Associated with Skin Lesions. . 2004; 14(2): 125-128


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (628 kere indirildi)