. 2022; 11(1): 9-12 | DOI: 10.5505/respircase.2022.30316  

Diabetes Insipidus in Severe COVID-19 Pneumonia

Özge Pekşen1, Kezban Özmen Süner2, Halil Kızılışık1, Havva Kocayiğit3, Ali Fuat Erdem1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Sa-karya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
2Department of Intensive Care, Sakarya University Edu-cation and Research Hospital, Sakarya, Turkey
3Department Anesthesiology and Reanimation, Sakar-ya University Education and Research Hospital, Sakarya, Turkey

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) usual-ly presents as a respiratory infection, and may progress to multiple organ failure and eventually death. In COVID-19 patients, kid-ney dysfunctions reported proteinuria, ele-vated markers of blood urea nitrogen, plasma creatinine, uric acids, and D-dimer. We present here the case of a 49-year-old male who was admitted to the intensive care unit (ICU) with COVID-19 pneumonia and respiratory failure. Diabetes insipidus (DI) developed during intensive care follow-up without electrolyte imbalance or kidney failure. A contrast-enhanced brain and pitu-itary MRI was performed to identify the eti-ology of the central DI, but revealed no pathological findings. The drugs used to treat our patient had no polyuria side ef-fects. No electrolyte imbalance was identi-fied from a blood test of our patient, and there were no findings of other diseases in the differential diagnosis that could lead to nephrogenic DI. We present here a case of COVID-19 infection complicated by nephrogenic diabetes insipidus, given the lack of reports in literature indicating the occurrence of diabetes insipidus alongside COVID-19 infection.

Keywords: Diabetus insiputus, COVID-19, severe pneu-monia.


Ağır COVID-19 Pnömonisinde Diabetes İnsipitus

Özge Pekşen1, Kezban Özmen Süner2, Halil Kızılışık1, Havva Kocayiğit3, Ali Fuat Erdem1
1Sakarya Universitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sakarya

Coronovirüs 2019 (COVID-19), çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen bir solunum sistemini enfeksiyonudur. COVID-19 hastalarında, proteinüri, yüksek kan üre, plazma kreatinin, ürik asit ve d-dimer seviye-leri böbrek disfonksiyonu olarak bildirilmiştir. Kırk dokuz yaşında erkek hasta, COVID-19 pnömonisi ve solunum yetmezliği tanıları ile yoğun bakıma kabul edildi. Olgunun yoğun bakım takibinde, elektrolit dengesizliği ve böbrek yetmezliği gelişmeksizin diabetus insipitus (DI) tespit edildi. Hastanın santral DI etyolojisi açısından çekilen kontrastlı beyin ve hipofiz MR görüntülemesi normal olarak değerlendirildi. Hastanın aldığı tedavilerde, poliüriye neden olacak ilaç yoktu. Kan test-lerinde elektolit dengesizliği tespit edilmedi. Hastada nefrojenik DI' a neden olabilecek başka bir bulgu ve hastalık tespit edilmedi. Bu olgu sunumu, COVID-19 enfeksiyonuna bağlı görülen nefrojenik DI olması açısından litaratürdeki ilk sunumdur. Ağır COVID-19 hastaları ve DI ilişkisinin ortaya konulması için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes insiputus, COVID-19, ağır pnömoni.


Özge Pekşen, Kezban Özmen Süner, Halil Kızılışık, Havva Kocayiğit, Ali Fuat Erdem. Diabetes Insipidus in Severe COVID-19 Pneumonia. . 2022; 11(1): 9-12

Corresponding Author: Kezban Özmen Süner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar